Odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitele

Právo na odstoupení od kupní smlouvy trvá po dobu 14 (čtrnácti) dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné doručit prodávajícímu do 14 (čtrnácti) dní od převzetí zboží. Doporučujeme, aby oznámení o odstoupení bylo doručeno na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího nebo elektronickou poštou (viz Kontakt). Pro účely odstoupení může kupující využít i vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci. Kupující není povinen uvádět důvod odstoupení od smlouvy.

V tomto případě musí být zboží vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Při odstoupení by zboží měl kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující při vrácení zboží odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží

Odstoupení od kupní smlouvy pro podnikatele

Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy jen na základě ust. upravených v Občanském zákoníku.

Kupující však nemá právo odstoupit od kupní smlouvy na základě ust. upravených v Občanském zákoníku ohledně zboží, které spočívá v náhradních dílech k vozidlům, pokud neuvede příslušný VIN kód daného vozidla v souladu, který je v souladu s obchodními podmínkami povinnou položkou objednávky. Prodávající za tímto účelem u nabídky příslušných náhradních dílů uvede kolonku pro označení VIN kódu, kterou je povinen kupující uvést, a to za účelem zajištění objednávky správného náhradního dílu k příslušnému vozidlu ze strany kupujícího, přičemž prodávající tímto mechanismem zkontroluje a popřípadě upozorní kupujícího na možnost objednaní špatného zboží, které nemusí vyhovovat požadavků kupujícího. Pokud kupující položku VIN kódu vozidla nevyplní tak ztrácí tímto právo odstoupit od kupní smlouvy.

Uplatnění práva z vad (reklamace):

Záruční doba pro spotřebitele

Standardní záruční doba na zboží je 2 roky, není-li uvedeno jinak.

Záruční doba pro podnikatele

Standardní záruční doba na zboží je 1 rok, není-li uvedeno jinak.

Jak reklamovat zboží

Reklamaci zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou, provádějte prosím bez zbytečného odkladu.

Reklamované zboží po předchozí telefonické či písemné domluvě předejte nejlépe některému z našich středisek k vyřízení reklamace.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o uplatnění práv z vadného plnění.

Reklamované zboží bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedeme do souladu s kupní smlouvou formou výměny, nebo opravy. Nebude-li takový postup možný, máte jako kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Kontakty pro uplatnění reklamace

  Auto Kora top, s.r.o., Mikoláše Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČ: 27789306, DIČ: CZ27789306;

  E-mail: reklamace@fordshop.cz

  Tel. - zákaznická linka: +420 572 662 381

  Podrobnosti a další práva a povinnosti dotčených stran související s odpovědností za vady a podmínky reklamací upravuje úplné znění obchodních podmínek. 

  Přílohy:

  • Formulář pro odstoupení od smlouvy
  • Formulář pro uplatnění práva z vad